Asystent kościelny

 

 

Zgodnie z dekretem, do jego obowiązków należy:

„1/ czuwanie nad zgodnym z Magisterium Kościoła życiem i działalnością stowarzyszenia;

2/ podtrzymywanie łączności pomiędzy stowarzyszeniem a biskupem diecezji;

3/ współpracowanie z moderatorkami stowarzyszenia nad formacją duchową jego członkiń;

4/ pomaganie w rozwiązywaniu poważniejszych problemów organizacyjno-bytowych stowarzyszenia.”