Historia i działalność

 

Początki Wspólnoty sięgają lata 1977 roku i przeżycia przez wielu młodych ludzi bliskości Boga oraz daru wspólnoty podczas rekolekcji oazowych.

Po ich zakończeniu kilka osób postanowiło zamieszkać razem w miejscu rekolekcji we wsi Rola (parafia Lipie – diecezja koszalińsko-kołobrzeska), aby budować wspólnotę na wzór pierwszych chrześcijan.

„Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32).
Te słowa stały się wezwaniem, by odpowiedzieć Bogu całkowitym darem z siebie i umożliwić innym przeżycie uzdrawiającej miłości Bożej we wspólnocie.


Tak zmieniała się nasza wspólnota:

 

Dnia 8 grudnia 1986 roku Wspólnota została formalnie erygowana przez biskupa diecezjalnego Ignacego Jeża jako stowarzyszenie wiernych. Wtedy też pierwsze siostry złożyły śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Od początku trwania Wspólnoty do 1996 roku jej duchowym przewodnikiem i organizatorem życia był ks. Antoni Zieliński. Wkrótce Pan Bóg pomnożył liczbę sióstr i posłał je do wielu różnych zadań.

Od początku aż do dziś główną misją Wspólnoty jest posługa w Ruchu Światło-Życie. Domy we wsi Rola stanowią oazowy ośrodek rekolekcyjny. Wspólnota jest stałą diakonią Ruchu w diecezji, współpracuje z Moderatorem diecezjalnym i pozostaje w łączności z Centrum Ruchu w Krościenku.

Zawsze staraniem Wspólnoty było też ożywianie parafii, najpierw w Lipiu, potem w Czarnym, a od 1988 do 2003 roku w Szwecji (Norrköping, Växjö, Värnamo i Göteborg). Siostry przyczyniły się także do budowania wspólnot parafialnych na Ukrainie w Charkowie i w Sumach (1991 – 1996).

W latach 1989 – 1998 Wspólnota posługiwała w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Koszalinie, a w latach 1993 – 1999 prowadziła Dom rekolekcyjny w Wałczu. Od 1998 roku siostry pracują w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. W 1991 roku powstał w Koszalinie Dom Samotnej Matki „Dar Życia”. Siostry prowadzą go we współpracy z „Caritas” diecezji. W roku 2012 otwarta została kolejna placówka w Koszalinie – na terenie parafii pw. św. Wojciecha, gdzie siostry aktywnie włączają się w życie parafii.

Życie w zaufaniu miłości Bożej i doświadczenie Jego obfitej łaski jest podstawą każdego działania sióstr ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej.

 

Początki Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej we wsi Lipie na Pomorzu uwiecznione przez Polską Kronikę Filmową:

kronika-filmowa-screen
http://www.kronikarp.pl/szukaj,930