Kontakt

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Lipie 4
78-331 Rąbino
Polska, Zachodniopomorskie
*
Telefon: +48 (94) 36 43 339
Faks: +48 (94) 36 43 339
*
www.lipie.oaza.pl
siostry@koszalin.opoka.org.pl