Rekolekcje ze Słowem Bożym

wpis w: Uncategorized | 0

W dniach 8. – 12. lipca br. odbyły się w domu w Lipiu rekolekcje biblijne pod hasłem „Psalmy na nowo odczytane”.

Uczestnicy sami mogli doświadczyć tego, o czym mówi św. Paweł w Liście do Kolosan: „Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.” (3,16)

W dniu przyjazdu podane zostały podstawowe informacje na temat historii powstawania Psalmów, ich rodzajów i zastosowania. Omówione też zostały główne tematy przewijające się w treści Psalmów: rozumienie wiary w narodzie hebrajskim oraz pojęcie ubogiego i sprawiedliwego.

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem „Dziękczynienie”. Uczestnicy skupili się na dziękczynieniu Bogu za wszystkie dar, jakimi obdarza On każdego człowieka, poczynając od daru życia, miłości i wiary. Była to okazja na całościowe spojrzenie na historię swojego życie i szczególne dziękczynienie za otrzymane łaski i dary. Tego dnia zgłębiane były Psalmy dziękczynne.

Drugi dzień był dniem pokutnym i przebłagalnym, gdzie do obiadu trwało milczenie i modlitewne skupienie. Dzień poświęcony był modlitwie Psalmami prośby: za świat, kraj, rządzących i w swoich osobistych intencjach. Była to również okazja do przepraszania Boga Psalmami pokutnymi za grzechy swoje i całego świata.

Nie zabrakło również miejsca na zapoznanie się i przemodlenie tak trudnych fragmentów w Psalmach, jak te wzywające do zemsty, czy złorzeczenia.

Trzeci dzień był dniem uwielbienia Boga w Jego dziełach i historii świata oraz osobistej. Uczestnicy zagłębili się w Psalmy – hymny, Psalmy pielgrzymkowe i liturgiczne. Dzień ten był przeżywany razem z Ruchem Światło – Życie i ks. Biskupem Edwardem Dajczakiem jako Dzień Wspólnoty I turnusu Oaz wakacyjnych. Uczestnicy rekolekcji biblijnych uwielbiali w tym dniu Boga we wspólnocie Kościoła.

Na zakończenie uczestnicy zapoznali się z miejscami w Nowym Testamencie, gdzie sam Jezus modlił się Psalmami. Ciekawym ćwiczeniem było przypominanie sobie pieśni śpiewanych w Kościele opartych wyłącznie na treści Psalmów.

W poszczególnych dniach oglądane były filmy biblijne i edukacyjne nawiązujące do rekolekcji. Można też było nauczyć się modlić Brewiarzem, który był odmawiany każdego dnia rano.

Dziękujemy Bogu za ten czas! Za Jego łaskę i Słowo, które jest zawsze wierne!

2

3

 

Dodaj komentarz