Wrześniowy dzień skupienia

wpis w: Uncategorized | 0

W sobotę, 21. września br. w Domu Macierzystym Sióstr w Lipiu odbył się dzień skupienia.

W ciszy i skupieniu, a także z uśmiechem na twarzy – po okresie wakacyjnym Siostry znów przeżywały razem dzień skupienia. Temat dotyczył „wspólnoty”. Tym samym rozpoczęłyśmy cykl dni skupienia, które będą poświęcone zgłębianiu treści zawartych w naszej nazwie: Wspólnota Dzieci Łaski Bożej.

„Istota posłannictwa i duchowości, czyli charyzmat Stowarzyszenia zawiera się w nazwie: Wspólnota Dzieci Łaski Bożej. Wyraża ona doświadczenie otrzymywania życia od udzielającego się, żywego i obecnego Boga – doświadczenie Jego łaski oraz pragnienie dzielenia się tym doświadczeniem z innymi w braterskiej wspólnocie. Realizacja tego posłannictwa prowadzi na pierwszym miejscu do własnego uświęcenia” (p. 3, Konstytucje WDŁB).

Poprzez konferencję, wspólną modlitwę oraz lekturę Konstytucji i Dyrektorium WDŁB, mogłyśmy na nowo pochylić się nad tajemnicą daru – jaką jest Wspólnota – do której wezwał nas Pan i w której prowadzi nas ku Sobie.

Dodaj komentarz